ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มสรุปคำของบลงทุน 2563
29/01/2019
95.1 KB ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มโครงการ
29/01/2019
23.97 KB ดาวน์โหลด
ยุทธศาสตร์จังหวัด ปี 61-64 ปี พ.ศ. 2562
29/01/2019
70 KB ดาวน์โหลด
การคำนวณต้นทุนต่อหน่วย
29/01/2019
23.26 KB ดาวน์โหลด
แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
29/01/2019
1.3 MB ดาวน์โหลด
บันทึกข้อความ เร่งรัดการเบิกจ่ายกายดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
29/01/2019
100.74 KB ดาวน์โหลด
ตารางแสดงผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
29/01/2019
941.26 KB ดาวน์โหลด
ตารางแสดงผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีการบรรลุเป้าหมาย พ.ศ. 2559
29/01/2019
1.05 MB ดาวน์โหลด
แผนกลยุทธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 2565 30 ต.ค.60
29/01/2019
1.45 MB ดาวน์โหลด
Reprofile มรภ.ร้อยเอ็ด
29/01/2019
942.13 KB ดาวน์โหลด
แผนกลยุทธ์ 57-60
29/01/2019
1.3 MB ดาวน์โหลด
แผนกลยุทธ์ทางการเงิน 57-60
29/01/2019
1.06 MB ดาวน์โหลด
แผนปฏิบัติราชการประจำปี 60
28/01/2019
1.76 MB ดาวน์โหลด