กิจกรรม และความเคลื่อนไหว

โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2561-2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ โรงแรมอมันตา จังหวัดหนองคาย

29 กรกฎาคม 2562

โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2561-2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว

27 กรกฎาคม 2562


...
โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2561-2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ โรงแรมอมันตา จังหวัดหนองคาย

29 กรกฎาคม 2562

ดูทั้งหมด
...
โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2565

27 กรกฎาคม 2562

ดูทั้งหมด
...
ประชุมแผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืนโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

14 มีนาคา 2562

ดูทั้งหมด
กิจกรรมและความเคลื่อนไหทั้งหมด

พกพาแอพเงินเดือน ไปได้ทุกที่

รับแอป SalaryRERU ฟรีสำหรับ Android

ดาวน์โหลดวันนี้

ธุรกรรมการเงินออนไลน์

...
ตรวจสอบเงินเดือน

เช็คได้ทุกที่ ทั้งออนไลน์และโทรศัพท์มือถือ

ตรวจสอบทันที
...
เงินโอน เงินยืม ทดรองราชการ

ตรวจสอบเงินโอน เงินยืม ทดรองราชการ

ตรวจสอบทันที
...
ตรวจสอบเงินยืม

บริการตรวจสอบเงินยืมไปราชการ และอื่นๆ

ตรวจสอบทันที
ติดตามฝ่ายแผนงานและนโยบาย

พัฒนาโดย : นายสมยศ ศรีหานนท์

© ฝ่ายแผนงานและนโยบาย มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 2019