กิจกรรม และความเคลื่อนไหว

โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2561-2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ โรงแรมอมันตา จังหวัดหนองคาย

29 กรกฎาคม 2562

โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2561-2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว

27 กรกฎาคม 2562


...
โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2561-2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ โรงแรมอมันตา จังหวัดหนองคาย

29 กรกฎาคม 2562

ดูทั้งหมด
...
โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2565

27 กรกฎาคม 2562

ดูทั้งหมด
...
ประชุมแผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืนโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

14 มีนาคา 2562

ดูทั้งหมด
กิจกรรมและความเคลื่อนไหทั้งหมด

ธุรกรรมการเงินออนไลน์

...
ตรวจสอบเงินเดือน

เช็คได้ทุกที่ ทั้งออนไลน์และโทรศัพท์มือถือ

ตรวจสอบทันที
...
เงินโอน เงินยืม ทดรองราชการ

ตรวจสอบเงินโอน เงินยืม ทดรองราชการ

ตรวจสอบทันที
...
ตรวจสอบเงินยืม

บริการตรวจสอบเงินยืมไปราชการ และอื่นๆ

ตรวจสอบทันที
ติดตามฝ่ายแผนงานและนโยบาย

พัฒนาโดย : นายสมยศ ศรีหานนท์

© ฝ่ายแผนงานและนโยบาย มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 2019