ดาวน์โหลดเอกสาร

รายงานผลการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ2565 รอบ 6 เเดือน
24/11/2022
7.96 MB ดาวน์โหลด
แบบฟอร์ม รายงานผลการดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๕
03/11/2022
59.35 KB ดาวน์โหลด
แบบฟอร์คำขอข้อมูลงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
22/08/2022
1.06 MB ดาวน์โหลด
รายงานผลการเบิกจ่ายจำแนกตามหมวดหมู่รายจ่าย-ปีงบประมาณ-2565-รอบ-6-เดือน
18/04/2022
97.55 KB ดาวน์โหลด
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี-2565
31/03/2022
7.34 MB ดาวน์โหลด

กิจกรรม และความเคลื่อนไหว

...
ประชุมจัดสรรเงินงบประมาณ แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

ดูทั้งหมด
...
ประชุมคณะกรรมการบริหารเงินรายได้มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด สมัยสามัญ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ วันศุกร์ ที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

9 กันยายน 2566

ดูทั้งหมด
...
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566

5 กันยายน 2566

ดูทั้งหมด
กิจกรรมและความเคลื่อนไหทั้งหมด

ธุรกรรมการเงินออนไลน์

...
ตรวจสอบเงินเดือน

เช็คได้ทุกที่ ทั้งออนไลน์และโทรศัพท์มือถือ

ตรวจสอบทันที
...
เงินโอน เงินยืม ทดรองราชการ

ตรวจสอบเงินโอน เงินยืม ทดรองราชการ

ตรวจสอบทันที
...
ตรวจสอบเงินยืม

บริการตรวจสอบเงินยืมไปราชการ และอื่นๆ

ตรวจสอบทันที
ติดตามฝ่ายแผนงานและนโยบาย

Developed : นายสมยศ ศรีหานนท์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

© ฝ่ายแผนงานและนโยบาย มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 2021