ดาวน์โหลด

แผนปฏิบัติราชการประจำปี 59
28/01/2019
6.67 MB ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มคำของบประมาณแผนบูรณาการ 256
28/01/2019
34.69 KB ดาวน์โหลด
ข้อมูลคำขอครุภัณฑ์ ที่ดินสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
28/01/2019
45.89 KB ดาวน์โหลด
ขอโครงการตาม-ประเด็นยุทธศาสตร์-1-2-3
28/01/2019
29.16 KB ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มการวิเคราะห์-SWOT-มรภ.ร้อยเอ็ด
28/01/2019
17.93 KB ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มรายงาน-ติดตาม
28/01/2019
52.5 KB ดาวน์โหลด
ใบเสนอราคา
24/01/2019
153.06 KB ดาวน์โหลด
ใบสั่งจ้าง
24/01/2019
85.44 KB ดาวน์โหลด
ใบตรวจรับพัสดุ
24/01/2019
133.24 KB ดาวน์โหลด
ใบสำคัญรับเงิน
24/01/2019
75.09 KB ดาวน์โหลด