ดาวน์โหลดเอกสาร

รายงานผลการดำเนินงาน โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น รอบ 6 เดือน (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)
20/08/2021
8.49 MB ดาวน์โหลด
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน
23/06/2021
6.56 MB ดาวน์โหลด
แบบกรอกข้อมูลเพิ่มเติม-ระบบ-UCLAS
17/06/2021
13.29 KB ดาวน์โหลด
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ-พ.ศ.-2564
26/04/2021
6.24 MB ดาวน์โหลด
รายงานกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ-6-เดือน-พ.ศ.2564
26/04/2021
69.92 KB ดาวน์โหลด

กิจกรรม และความเคลื่อนไหว

...
ประชุมจัดสรรเงินงบประมาณ แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

ดูทั้งหมด
...
ประชุมคณะกรรมการบริหารเงินรายได้มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด สมัยสามัญ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ วันศุกร์ ที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

9 กันยายน 2566

ดูทั้งหมด
...
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566

5 กันยายน 2566

ดูทั้งหมด
กิจกรรมและความเคลื่อนไหทั้งหมด

ธุรกรรมการเงินออนไลน์

...
ตรวจสอบเงินเดือน

เช็คได้ทุกที่ ทั้งออนไลน์และโทรศัพท์มือถือ

ตรวจสอบทันที
...
เงินโอน เงินยืม ทดรองราชการ

ตรวจสอบเงินโอน เงินยืม ทดรองราชการ

ตรวจสอบทันที
...
ตรวจสอบเงินยืม

บริการตรวจสอบเงินยืมไปราชการ และอื่นๆ

ตรวจสอบทันที
ติดตามฝ่ายแผนงานและนโยบาย

Developed : นายสมยศ ศรีหานนท์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

© ฝ่ายแผนงานและนโยบาย มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 2021