ดาวน์โหลดเอกสาร

รายงานการดำเนินโครงการตามแผนงานยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2561-2563
01/05/2020
186.85 KB ดาวน์โหลด
ผลการดำเนินการ ตามแผนดำเนินงานประจำปี 2562 รอบ 6 เดือน
30/04/2020
28.61 MB ดาวน์โหลด
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2563
30/04/2020
2.38 MB ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย-2561-2565ประจำปีงบ-63
13/03/2020
31.15 KB ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มคำของบโครงการ-Reinventing-U-ปี-64
25/02/2020
53.5 KB ดาวน์โหลด

กิจกรรม และความเคลื่อนไหว

...
ประชุมการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายของเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2562

14 กันยายน 2564

ดูทั้งหมด
...
ประชุมคณะกรรมการประมวลข้อมูลและจัดทำแผนที่กำหนดไว้ตามผลการเลือกกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ครั้งที่ 2

18 สิงหาคม 2564

ดูทั้งหมด
...
ประชุมคณะกรรมการประมวลข้อมูลและจัดทำแผนที่กำหนดไว้ตามผลการเลือกกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ครั้งที่ 12564

30 มิถุนายน 2564

ดูทั้งหมด
กิจกรรมและความเคลื่อนไหทั้งหมด

ธุรกรรมการเงินออนไลน์

...
ตรวจสอบเงินเดือน

เช็คได้ทุกที่ ทั้งออนไลน์และโทรศัพท์มือถือ

ตรวจสอบทันที
...
เงินโอน เงินยืม ทดรองราชการ

ตรวจสอบเงินโอน เงินยืม ทดรองราชการ

ตรวจสอบทันที
...
ตรวจสอบเงินยืม

บริการตรวจสอบเงินยืมไปราชการ และอื่นๆ

ตรวจสอบทันที
ติดตามฝ่ายแผนงานและนโยบาย

Developed : นายสมยศ ศรีหานนท์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

© ฝ่ายแผนงานและนโยบาย มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 2021