ดาวน์โหลดเอกสาร

ผลการดำเนินงาน แผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน
01/05/2020
4.38 MB ดาวน์โหลด
รายงานการดำเนินโครงการตามแผนงานยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2561-2563
01/05/2020
186.85 KB ดาวน์โหลด
ผลการดำเนินการ ตามแผนดำเนินงานประจำปี 2562 รอบ 6 เดือน
30/04/2020
28.61 MB ดาวน์โหลด
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2563
30/04/2020
2.38 MB ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย-2561-2565ประจำปีงบ-63
13/03/2020
31.15 KB ดาวน์โหลด

กิจกรรม และความเคลื่อนไหว

...
ประชุมคณะกรรมการบริหารเงินรายได้มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด สมัยสามัญ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ วันศุกร์ ที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

9 กันยายน 2566

ดูทั้งหมด
...
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566

5 กันยายน 2566

ดูทั้งหมด
...
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิพากษ์แผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) วันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 – 12.30 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

9 สิงหาคม 2565

ดูทั้งหมด
กิจกรรมและความเคลื่อนไหทั้งหมด

ธุรกรรมการเงินออนไลน์

...
ตรวจสอบเงินเดือน

เช็คได้ทุกที่ ทั้งออนไลน์และโทรศัพท์มือถือ

ตรวจสอบทันที
...
เงินโอน เงินยืม ทดรองราชการ

ตรวจสอบเงินโอน เงินยืม ทดรองราชการ

ตรวจสอบทันที
...
ตรวจสอบเงินยืม

บริการตรวจสอบเงินยืมไปราชการ และอื่นๆ

ตรวจสอบทันที
ติดตามฝ่ายแผนงานและนโยบาย

Developed : นายสมยศ ศรีหานนท์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

© ฝ่ายแผนงานและนโยบาย มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 2021