ดาวน์โหลดเอกสาร

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562
20/06/2019
735.19 KB ดาวน์โหลด
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี-2561
20/06/2019
180.05 KB ดาวน์โหลด
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี-2562-รอบ-6-เดือน
20/06/2019
195.03 KB ดาวน์โหลด
ฟอร์มรายงานผลดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ-ประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.2562-รอบ-6-เดือน
23/05/2019
26.95 KB ดาวน์โหลด
แผนปฏิบัติราชการ-2562
23/05/2019
1.1 MB ดาวน์โหลด

กิจกรรม และความเคลื่อนไหว

...
ประชุมการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายของเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2562

14 กันยายน 2564

ดูทั้งหมด
...
ประชุมคณะกรรมการประมวลข้อมูลและจัดทำแผนที่กำหนดไว้ตามผลการเลือกกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ครั้งที่ 2

18 สิงหาคม 2564

ดูทั้งหมด
...
ประชุมคณะกรรมการประมวลข้อมูลและจัดทำแผนที่กำหนดไว้ตามผลการเลือกกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ครั้งที่ 12564

30 มิถุนายน 2564

ดูทั้งหมด
กิจกรรมและความเคลื่อนไหทั้งหมด

ธุรกรรมการเงินออนไลน์

...
ตรวจสอบเงินเดือน

เช็คได้ทุกที่ ทั้งออนไลน์และโทรศัพท์มือถือ

ตรวจสอบทันที
...
เงินโอน เงินยืม ทดรองราชการ

ตรวจสอบเงินโอน เงินยืม ทดรองราชการ

ตรวจสอบทันที
...
ตรวจสอบเงินยืม

บริการตรวจสอบเงินยืมไปราชการ และอื่นๆ

ตรวจสอบทันที
ติดตามฝ่ายแผนงานและนโยบาย

Developed : นายสมยศ ศรีหานนท์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

© ฝ่ายแผนงานและนโยบาย มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 2021