ดาวน์โหลดเอกสาร

แบบฟอร์มการจัดทำข้อเสนอโครงการภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
27/09/2021
54.99 KB ดาวน์โหลด
แบบรายงานความก้าวหน้า-2565
27/09/2021
19.56 KB ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มคำขอข้อมูลงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
20/09/2021
40.38 KB ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ราชภัฏ
09/09/2021
47.63 KB ดาวน์โหลด
รายงานตัวชี้วัดโครงการและผลการดำเนินงานของโครงการ ตามแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยประจำปี 2563
03/09/2021
887.81 KB ดาวน์โหลด

กิจกรรม และความเคลื่อนไหว

...
ประชุมจัดสรรเงินงบประมาณ แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

ดูทั้งหมด
...
ประชุมคณะกรรมการบริหารเงินรายได้มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด สมัยสามัญ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ วันศุกร์ ที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

9 กันยายน 2566

ดูทั้งหมด
...
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566

5 กันยายน 2566

ดูทั้งหมด
กิจกรรมและความเคลื่อนไหทั้งหมด

ธุรกรรมการเงินออนไลน์

...
ตรวจสอบเงินเดือน

เช็คได้ทุกที่ ทั้งออนไลน์และโทรศัพท์มือถือ

ตรวจสอบทันที
...
เงินโอน เงินยืม ทดรองราชการ

ตรวจสอบเงินโอน เงินยืม ทดรองราชการ

ตรวจสอบทันที
...
ตรวจสอบเงินยืม

บริการตรวจสอบเงินยืมไปราชการ และอื่นๆ

ตรวจสอบทันที
ติดตามฝ่ายแผนงานและนโยบาย

Developed : นายสมยศ ศรีหานนท์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

© ฝ่ายแผนงานและนโยบาย มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 2021