ดาวน์โหลดเอกสาร

แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ราชภัฏ
09/09/2021
47.63 KB ดาวน์โหลด
รายงานตัวชี้วัดโครงการและผลการดำเนินงานของโครงการ ตามแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยประจำปี 2563
03/09/2021
887.81 KB ดาวน์โหลด
รายงานผลการดำเนินงาน โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น รอบ 6 เดือน (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)
20/08/2021
8.49 MB ดาวน์โหลด
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน
23/06/2021
6.56 MB ดาวน์โหลด
แบบกรอกข้อมูลเพิ่มเติม-ระบบ-UCLAS
17/06/2021
13.29 KB ดาวน์โหลด

กิจกรรม และความเคลื่อนไหว

...
ประชุมการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายของเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2562

14 กันยายน 2564

ดูทั้งหมด
...
ประชุมคณะกรรมการประมวลข้อมูลและจัดทำแผนที่กำหนดไว้ตามผลการเลือกกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ครั้งที่ 2

18 สิงหาคม 2564

ดูทั้งหมด
...
ประชุมคณะกรรมการประมวลข้อมูลและจัดทำแผนที่กำหนดไว้ตามผลการเลือกกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ครั้งที่ 12564

30 มิถุนายน 2564

ดูทั้งหมด
กิจกรรมและความเคลื่อนไหทั้งหมด

ธุรกรรมการเงินออนไลน์

...
ตรวจสอบเงินเดือน

เช็คได้ทุกที่ ทั้งออนไลน์และโทรศัพท์มือถือ

ตรวจสอบทันที
...
เงินโอน เงินยืม ทดรองราชการ

ตรวจสอบเงินโอน เงินยืม ทดรองราชการ

ตรวจสอบทันที
...
ตรวจสอบเงินยืม

บริการตรวจสอบเงินยืมไปราชการ และอื่นๆ

ตรวจสอบทันที
ติดตามฝ่ายแผนงานและนโยบาย

Developed : นายสมยศ ศรีหานนท์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

© ฝ่ายแผนงานและนโยบาย มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 2021