ดาวน์โหลดเอกสาร

การคำนวณต้นทุนต่อหน่วย
29/01/2019
23.26 KB ดาวน์โหลด
แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
29/01/2019
1.3 MB ดาวน์โหลด
บันทึกข้อความ เร่งรัดการเบิกจ่ายกายดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
29/01/2019
100.74 KB ดาวน์โหลด
ตารางแสดงผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
29/01/2019
941.26 KB ดาวน์โหลด
ตารางแสดงผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีการบรรลุเป้าหมาย พ.ศ. 2559
29/01/2019
1.05 MB ดาวน์โหลด

กิจกรรม และความเคลื่อนไหว

...
กิจกรรมสร้างการรับรู้ (ร่าง) แผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2556 - 2570) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 26 - 27 พ.ค. 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

30 พฤษภาคม 2565

ดูทั้งหมด
...
ประชุมการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายของเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2562

14 กันยายน 2564

ดูทั้งหมด
...
ประชุมคณะกรรมการประมวลข้อมูลและจัดทำแผนที่กำหนดไว้ตามผลการเลือกกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ครั้งที่ 2

18 สิงหาคม 2564

ดูทั้งหมด
กิจกรรมและความเคลื่อนไหทั้งหมด

ธุรกรรมการเงินออนไลน์

...
ตรวจสอบเงินเดือน

เช็คได้ทุกที่ ทั้งออนไลน์และโทรศัพท์มือถือ

ตรวจสอบทันที
...
เงินโอน เงินยืม ทดรองราชการ

ตรวจสอบเงินโอน เงินยืม ทดรองราชการ

ตรวจสอบทันที
...
ตรวจสอบเงินยืม

บริการตรวจสอบเงินยืมไปราชการ และอื่นๆ

ตรวจสอบทันที
ติดตามฝ่ายแผนงานและนโยบาย

Developed : นายสมยศ ศรีหานนท์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

© ฝ่ายแผนงานและนโยบาย มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 2021